Biblio

Export 1 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Universitat Autonoma de Barcelona Servei de Publicacions  [Clear All Filters]
Book
Ranciere J, de Publicacions UA. Sobre politicas esteticas. Barcelona: Universidad Autonoma de Barcelona; 2005.